قیمت آجر سفالی

تیغه دیواری 7

قیمت اجر سفالی

تیغه دیواری 7 

ابعاد : 25*20*7
وزن : 2.200 کیلوگرم
تعداد در متر مربع : 20 قالب

تیغه دیواری 10 ساده

قیمت اجر سفالی

تیغه دیواری 10 ساده

ابعاد : 25*20*10
وزن : 3.200 کیلوگرم
تعداد در متر مربع : 20 قالب

قیمت اجر سفالی

تیغه دیواری 15 فوم دار

ابعاد : 25*20*15
وزن : 4.300 کیلوگرم
تعداد در متر مربع : 20 قالب

قیمت اجر سفالی

تیغه 15 دیواری

ابعاد : 25*20*15
وزن : 4.300 کیلوگرم
تعداد در متر مربع : 20 قالب

قیمت اجر سفالی

بلوک سقفی 25

ابعاد : 40*25*25
وزن : 10 کیلوگرم
تعداد در متر مربع : 8 قالب

قیمت اجر سفالی

بلوک سقفی 20

ابعاد : 40*25*20
وزن : 8 کیلوگرم
تعداد در متر مربع : 8 قالب

قیمت اجر سفالی

تیغه دیواری 10 فوم دار

ابعاد : 25*20*10
وزن : 3.300 کیلوگرم
تعداد در متر مربع : 20 قالب

قیمت اجر سفالی

فوندوله بصورت پالت

ابعاد : 25*12.5*4
وزن : 4.300 کیلوگرم
تعداد در متر مربع : 33 قالب

تیرچه

بنا به درخواست مشتریان گرامی تولید و ارسال میگردد .

فروشگاه آجر سفالی سازمایه

جهت خرید و هرگونه سوال با ما تماس بگیرید ، مشتاق شنیدن صدای گرمتان هستیم